23 Tháng Tám, 2017

Tuyển dụng việc làm Hải Phòng Thợ Hàn Cty Đóng Tàu Đại Dương

(Hai Phong Work) Tuyển dụng việc làm Hải Phòng, vị trí Thợ Hàn Cty Đóng Tàu Đại Dương, mức lương từ 6 - 9 triệu/tháng, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm hàn CO2.